luni, 2 august 2010

Bănița îmbătrânește

     După 1990 populația comunei a scăzut, ajungând la 1369 locuitori (conform ultimului recensământ al populației realizat în 2002). De atunci populația se află întrun proces accentuat de scădere dar și de îmbătrânire. Care sunt cauzele acestui regres după 1990 ?
      Trecerea României, după 1990, la un alt sistem politic, economic și social s-a reflectat și în declinul demografic la nivelul întregii țări sub forma scăderii natalităţii și  creşterii migrației. Dar acest declin demografic s-a manifestat diferit la nivelul României, astfel că unele zone și-au păstrat un anumit echilibru demografic iar altele au intrat în declin pronunţat (cum este cazul Băniței).

     Acest declin demografic este specific mediului rural și așezărilor urbane mici situate în zone izolate (Carpaţi, podișuri, Delta Dunării) precum și celor situate în afara axelor principale  de comunicație.
     Realizand o analiză mai profundă a fenomenului (perioada 1870-2002, pentru acest interval există date oficiale) se observă că valoarea medie a numărului populației a fost de 1.662 locuitori. Astfel, în anul 1870, Bănița avea 2.263 locuitori, în 1966 - 2013 locuitori, iar în 1992 -1397 locuitori.

Dacă în perioada anterioară anului 1990 populația numeroasă era susținută de sporul migratoriu ridicat (datorat lucrărilor realizate în zonă, mai ales la calea ferată), după acest an ea mai este susținută, în cea mai mare parte, de localnici ce au un comportament demografic influenţat, întro mare măsură (atât sub aspect salarial cât și al desfacerii unor produse obținute la nivel local), de evoluția socio-economică a Văii Jiului.

     Sporul natural pentru intervalul 1992 - 2002 a fost negativ, fiind la o valoare medie de - 4%o, sub media națională, cauza principală fiind creșterea mortalității. La acesta s-a adăugat și sporul migrator negativ. In afara acestor aspecte trebuie remarcată și ponderea mai ridicată a populației masculine 50,9% (1992), 51,4% (2002), situație opusă mediei naționale (populatie  masculină cca. 49%).

    La toate acestea se adaugă îmbătrânirea populației, ce va avea pe termen mediu și lung efecte nefaste. Astfel, dacă în 1992 populația sub 20 de ani reprezenta 28% din total, în 2002 a ajuns la 25,8 %. Situația este mult mai gravă la nivelul satelor componente (Merișor și Crivadia), unde ponderea persoanelor peste 60 de ani este mai mare decât a celor sub 20 de ani ! Ponderea populației cu peste 60 de ani ajunsese la 19% în 2002, cu mult peste un normal considerat la sub 7% pentru a avea o populație tânără, și un maxim de 12% pentru a nu intra întrun proces clar de îmbâtrânire și declin demografic. În actualul ritm, până în anul 2025, Bănița ar pierde aproape 170 de locuitori (echivalentul satului Crivadia). In urma recensământului realizat în anul 2011 se pot trage mai multe concluzii în privința evoluției demografice a localității pe următoarele două decenii.

    Pentru a încheia, totuși, pe un ton optimist am postat și câteva fotografii realizate cu ocazia sfârșitului de an școlar ( iunie, 2008) din cadrul Șc. Gen. Bănița.