marți, 14 decembrie 2010

Modernizarea drumului județean Merișor - Dealul Babii - Vulcan

      De mai bine de 10 ani s-a adus în discuție modernizarea DJ 666 ( Merișor - Vulcan), aspect stipulat și în “Strategia de dezvoltare socio–economică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului” aprobată prin H. G nr. 646 / 2002.  In anul 2003 a fost elaborat și Planul de Amenajare al Teritoriului Zonal Valea Jiului în care era prevăzută modernizarea acestuia.
     In urma licitației organizate de CJ Hunedoara  la începutul acestei luni a fost desemnat drept câștigător al licitației SC Viva Construct SRL, cu sediul în Deva, la valoarea de 3.048.702 lei fără TVA, cu mult sub costul estimat inițial de  6.906.922 lei fără TVA.

   Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea DJ 666 ( km 1+010-km 5+010 ) în intervalul 02.12.2010 - 31.12.2012.

             Ce importanță a prezentat  acest drum ?

    Existența sa se pierde în antichitate, acest drum  fiind unul de importanță majoră  între Transilvania și Oltenia, alături de cel de pe valea Oltului. In perioada medievală drumul este folosit intens pentru negoț, aspect evidențiat și de realizarea Turnului de vamă de la Crivadia ( în continuarea acestui drum) , prin prelungirea sa peste pasul Vulcan spre Oltenia. Odată cu realizarea căii ferate Simeria-Subcetate-Merișor-Bănița-Petroșani ,în 1870, drumul își pierde din importanță.

        Care sunt beneficile actuale ?

    Cu siguranță nu mai pot fi valorificate vechile funcții, cea de axă principală de comunicație dintre zona Hațegului/ Hunedoarei și Oltenia datorită dezvoltării comunicației pe axa Merișor - Bănița - Petroșani - Defileul Jiului -Tg. Jiu în detrimentul vechii axe Merișor - Dealul Babii - Vulcan -Pasul Vulcan -Tg. Jiu.          Valențele actuale pot fi reprezentate de:
 - modernizarea singurului drum județean din comună și , implicit, o mai bună deservire a satului Merișor și a cătunelor Răchita, Rusești;
 - accesibilizarea sporită a bazinului Jiului de Vest (Vulcan, Lupeni, Uricani) dinspre Banat și centrul Transilvaniei datorită scurtării drumului dintre Merișor și Vulcan cu 16 de km (cu  cca. 50%) față de varianta Merișor - Petroșani - Vulcan;
- acestă rută mai scurtă va facilita accesarea amenajarilor turistice, în perioada de iarnă, din Straja și Pasul Vulcan;
- stimularea realizării de pensiuni agroturistice în zonele Răchita, Rusești, Dealul Babii .


                      DJ 666 în apropierea pasului Dealul Babii ( 934 m. )

DJ 666 în Merișor

Traseul dintre pasul Dealul Babii și Merișor

Traseul dintre satul Dealul Babii și pasul Dealul Babii