sâmbătă, 20 iunie 2015

Aprecieri asupra alcalinității/acidității (pH-ul) apelor de suprafață și subterane din bazinul hidrografic Bănița

         Introducere. pH ul apei influenţează caracteristicile faunei acvatice, capacitatea modelatoare a apei în zona cheilor dezvoltate în calcare (bine reprezentate în arealul studiat) dar și starea de sănătate a persoanelor ce utilizează apa, respectiv a animalelor. 
     Metode și mijloace de studiu. Pentru a studia temperatura și pH-ul au fost utilizate un termometru digital cu tijă și un pH-metru digital. Au fost realizate măsurători în diferite locații, în timpul iernii(ianuarie) și al primăverii (aprilie), asupra apelor de suprafață și a celor  subterane (prin analiza apei din rețeaua publică de alimentare precum și a celor două izvoare din zona pasului Bănița-Merișor, de lângă DN66).
           Pentru a verifica influența factorilor locali  asupra pH-ului au fost efectuate, inițial,  măsurători asupra apei de precipitație (lichidă, solidă-zăpadă). Din aceste măsurători au rezultat valori ale pH-ului în jur de 5,5, apreciate ca fiind ușor acide. Valorile pH-ului peste 7 indică ape alcaline/bazice, iar sub 7 ape acide. Au fost selectate cursurile de apă  și punctele pentru recoltare probă/măsurători. Au fost consultate materiale tematice (studii, materiale cartografice), au fost întocmite materiale cartografice noi și au fost sintetizate datele măsurate în raport cu diferiți factori locali semnificativi.
          Zona de studiu. Zona vizată se află în Culoarul Depresionar Bănița, la altitudini cuprinse între 690 și 800 m, între munții Șureanu, la nord, și munții Tulișa, la sud.  Nivel precipitatiilor este destul de ridicat, de 700-900 mm/an, aspect asigurat de poziția geografică, expunerea generală a versanților precum și de altitudine.


           Din măsurătorile efectuate asupra pH-ului în patru locații de pe cursul râului Bănița (vezi harta cu repartiția punctelor de recoltare/tabelul), în sectorul de intrare în zona depresionară, zona Jitoni (pct. 1), în depresiune (pct. 2, pct. 3), și la ieșire, zona Cabana Bolii (pct. 4) au rezultat valori ale pH -ului între 8,4 și 8,7, apreciate ca ape ușor alcaline/bazice. Afluenții de stânga(pct. 6), ce curg în totalitate în zona depresionară, au un pH de 8,3, iar cei de drepta (pct. 7, pct.8, pct.9), mai scurți, între 7,8 și 8. A fost efectuată și o măsurătoare pe un râu/pârâu cu izvoarele în aceași zonă cu  a râului Bănița, și  anume Crivadia, pârâul Cerbului, în zona Cheia (pct. 10), unde au fost obținute valori ale pH-ului de 8,8. 
        Temperatura apelor este puternic influențată de altitudine, expunerea versantului și apoi utilizarea terenurilor (pădure, pășune, teren arabil, construcții ș.a), ape menajere, debitul apelor subterane în zona izvoarelor. Temperatura apei a fost cuprinsă între 10 grade Celsius, la ieșirea din zona montană, și aproape 13 grade Celsius la ieșirea din zona depresionară, la o temperatură a aerului între 17,6 și 19 grade Celsius în locul de măsurare (probele au fost recoltate într-un interval de circa o oră), dinspre amonte spre aval. Afluenții de dreapta, dinspre munții Tulișa, cu versanți cu expunere nordică, zonă predominant împădurită, au temperaturi mai reduse, între 9 și 10 grade Celsius. 
          Între pH-ul apei de precipitație și cel înregistrat în râuri/pârâuri sunt diferențe de circa trei unități(5,5 - 8,7). Cei mai importanți factori ce determină modificarea pH-ului sunt: geologia (tipul rocilor), solurile, vegetația specifică și deversările de ape menajere/industriale, alături de temperatură ce influențează intensitatea reacțiilor chimice dintre apă și roci/sol. 

     

            Apele subterane au fost măsurate în două locații, și anume: izvorul din zona pasului Bănița-Merișor, 752 m, lângă DN66,  și apa din rețeaua publică de alimentare (consumator). Cele două izvoare, din zona pasului Bănița-Merișor, se alimentează din zona interfluviului dintre DN66 și cătunul Băiești, interfluviu ce separă bazinele hidrografice Jiu și Mureș prin pârâurile Bănița și Merișor/Cheia. Interfluviul are utilizare variată: pășune, arabil, livadă, cale de transport și, de dată recentă, locuințe.
           pH ul înregistrat, în 11 ianuarie  2015, indica o valoare de 8,3 la izvorul de jos și de 8,4 la cel de sus, la temperaturi ale apei de 9,2 grade Celsius, respectiv 9,0, la o temperatură a aerului de 6,3 grade Celsius.În aceași zi au fost măsurate temperatura și pH-ul apelor de suprafață, în speță ale pârâului Bănița, in zona Tunel, obținând un pH de 8,2 la o temperatură a apei de 3,6 grade Celsius (strat de zăpadă în curs de topire, precipitații lichide în ziua precedentă). In 15.04.2015 au fost realizate alte măsurători ce au indicat pH de 8,3/8,4 cu temperatură a apei de 10,6/10,1 grade Celsius,  la o temperatură a aerului de 18,4 grade Celsius. 
            Apa din rețeaua publică provine din captarea unor izvoare de pe versantul nordic al munților Tulișa, de la circa 850-900 m, bazin împădurit cu făgete. Apa este captată într-un bazin de decantare în zona izvoarelor, apoi captată într-un bazin de capacitate mare și distribuită printr-o rețea de conducte, din PVC, în zona centrală a satului Bănița, între școala gimnazială și biserica din Jitoni. pH -ul a variat între 7,6 (temperatură apă 10,4 , în 10.01.2015) și 8,8 (13,5  temp.apă, 24.01.215, ploi intense, zăpadă parțial topită). În 18.04.2015 pH ul era de 7,9 la o temperatură a apei de 10,7 grade Celsius. În condiții de precipitații abundente pH-ul scade la 7,4 (20.06.2015).
           Concluzii. pH-ul apelor de suprafață se încadrează între 7,7 și 8,8 înscriindu-se în categoria apelor ușor alcaline, fiind adecvate consumului faunei sălbatice și domestice. Influența pH-ului, prin variația sa, asupra faunei acvatice, nu a fost monitorizată. Nu este  de neglijat influența regularizării albiei, prin betonare malurilor și a albiei, respectiv  corectarea cursului, asupra faunei acvatice. Apele subterane sunt propice consumului uman, cel puțin din perspectiva pH-ului, fiind ușor alcaline, dar necesită și analize de laborator mai complexe(materia organică, duritate, minerale, oxigen dizolvat ș.a măcar la trimestru).


Niciun comentariu: